Mình nhận tút lại tất cã các dong điện thoại hay laptop theo phong cách của bạn bằng cách dán skin đẹp hay nghệ thuật aribrush.Sữ dụng chất liệu tốt nhất nhưng giá thị trường mong các bạn ủng hộ
call mình nhé , 0973409142