0984.787.888 = 7tr
sim đã kích bao sang tên chính chủ
LH:0987.100.666