0972.166662

Giá chuẩn 2,1 triệu
-Tình trạng sim đã kích để nhận khuyến mại.
Ai kết call: 0975.971.971