cần nhập lô lộc phát 668 868 686 886 ae có LH 0967681234 số lượng k giới hạn cho e cái giá chuẩn để a e làm việc nhanh thanks