016.43.999999==55tr

Anh em Đà Nẵng kết không ạ
kết call em: 01665.737373 - 016.8688.8688