ko dính 4-7 giữa gánh kép ,bác nào có báo em cái nha............