Sau 1 thời gian ẩn dật bây giờ mình quay lại con đường tội lỗi . Trước đây mình từng sửa loa,tai nghe, bàn phím , chuột ở các tiệm net , bận rộn wá nên không làm tiếp giờ rảnh rỗi quay lại phục vụ tiệm net , các cửa hàng vi tinh , hoặc gia đình , Mình sẽ đến tận nơi các tiệm net lấy về làm với số lượng hay các bạn đem qua nhà mình ở địa chỉ 65 tản đà F10 Quận 5
Bảng giá sửa chữa :
+ Tai nghe : 5 - 8k-12k/cái tuỳ bệnh,đổi tai nghe khác 12k
+ Chuột 5-8k-12k/cái tuỳ bệnh ( thay công tắc trái hay phải là 8k) đổi chuột khác giá từ 12k .....
+ Bàn phím 10-12-15k-20k (liệt nút , bấm nút ko lên chữ : 10k , sửa bo và công tắc là 12k , bệnh nặng là 15k,thay bo và thay mạch nút giá 20k)
đổi bàn phím khác giá từ 20-30k
Tất cả những gì mình sửa bao test cho anh em 3 ngày , trong vòng 1 tuần lại bị bệnh cũ mình bảo hành cho vui vẻ
Tất cả hàng đổi thì bảo hành 1 tháng cho anh em yên tâm
Ai cần thì liên hệ mình Hoàng anh - 0932479093 hoạc đia chỉ 65 tản đà F10 quận 5