Tình trạng trả trước

0966.164.111
0966.420.111
0969.340.111
giá 3 em là 1 triệu ( miễn mặc cả mất thời gian )
chốt call : 0975.186.186