Liên hệ: 0962.056.056 - 0977.295.777
Yahoo: simsodepquan9

Lô 1: *68 + *79

0972.15.30.68
0966.745.268
096.4347.068
0967.191.068
0977.52.17.39
0965.280.239Lô 2: Sảnh tiến
0965.81.7678
096.449.3123
096.3434.123
096.999.3234
0964.227.234
0965.280.456
096.407.2456
09.678.73.123
0967.158.345
0965.025.567
096.2529.456
098.4248.123
Giá bán lẻ:

0972.15.30.68
.............. 600,000 ₫
0966.745.268 .............. 600,000 ₫
096.4347.068 .............. 600,000 ₫
0967.191.068 .............. 750,000 ₫
0977.52.17.39 .............. 700,000 ₫
0965.280.239 .............. 700,000 ₫
096.3344.879 .............. 800,000 ₫
0973.256.279 .............. 900,000 ₫
0962.755.279 .............. 900,000 ₫
096.3933.279 .............. 900,000 ₫
097.889.2379 .............. 900,000 ₫
0985.83.7279 .............. 1,000,000 ₫
0973.90.6779 .............. 1,000,000 ₫
09666.120.79 .............. 1,000,000 ₫
0962.766.179 .............. 1,000,000 ₫
096.4141.179 .............. 1,000,000 ₫
0969.373.279 .............. 1,000,000 ₫
0986.91.66.79 .............. 1,000,000 ₫
0972.69.8779 .............. 1,000,000 ₫
0978.352.879 .............. 1,000,000 ₫
0965.233.879 .............. 1,000,000 ₫
097.696.2979 .............. 1,000,000 ₫
097.550.3379 .............. 1,000,000 ₫
097.557.0179 .............. 1,000,000 ₫
0977.106.279 .............. 1,000,000 ₫
096.456.1179 .............. 1,000,000 ₫
0964.995.279 .............. 1,000,000 ₫
0989.343.079 .............. 1,000,000 ₫
098.4004.679 .............. 1,000,000 ₫
0976.081.679 .............. 1,000,000 ₫
097.555.0679 .............. 1,200,000 ₫
0988.028.279 .............. 1,200,000 ₫
0986.259.379 .............. 1,200,000 ₫
0988.018.579 .............. 1,200,000 ₫
096.5505.179 .............. 1,200,000 ₫
0977.52.81.79 .............. 1,200,000 ₫
0967.246.979 .............. 1,200,000 ₫
097.555.0579 .............. 1,500,000 ₫
0975.881.279 .............. 1,500,000 ₫
0973.789.479 .............. 1,500,000 ₫
097.22.12379 .............. 1,500,000 ₫
016.7777.1991 .............. 2,500,000 ₫
0965.81.7678 .............. 1,000,000 ₫
096.449.3123 .............. 600,000 ₫
096.3434.123 .............. 700,000 ₫
096.999.3234 .............. 1,000,000 ₫
0964.227.234 .............. 600,000 ₫
0965.280.456 .............. 700,000 ₫
096.407.2456 .............. 700,000 ₫
09.678.73.123 .............. 700,000 ₫
0967.158.345 .............. 700,000 ₫
0965.025.567 .............. 800,000 ₫
096.2529.456 .............. 700,000 ₫
098.4248.123 .............. 600,000 ₫
096.44.36668 .............. 2,500,000 ₫
0962.368.279 .............. 2,500,000 ₫
0988.01.3838 .............. 5,000,000 ₫
098.68.03838 .............. 5,000,000 ₫


Liên hệ: 0962.056.056 - 0977.295.777
Yahoo: simsodepquan9