Trả trước, đã kick vào tên chính chủ

0913.67.1102
1800k

0914.65.1102 1300k


Liên hệ

0914.58.58.85 - 0949.86.87.88