09.666.39.111
giá 1,5tr
call : 0975.186.186 lấy lộc nha ! Thanks anh em quan tâm