Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
Chó cái. màu sắc đen tuyền (lông sát), xoáy kiếm, chân màng, đốm lưỡi, đuôi vót cần câu, 2,5 tháng tuổi, đang dựng tai.
Giá bán: 900 ngàn.