Gồm 1 bé đực và 1 bé cái, sinh ngày 25/05/2013.
2 bé rất khỏe, đã chích ngừa và xổ giun.
Anh chị Em nào quan tâm thì tới xem trực tiếp.
Liên hệ: 0933 278 087 C Trang
Sau đây là hình ảnh của 2 bé:
Bé cái

Bé Đực

Hình cả 2 bé