Mới về vài em éc éc D & Ram
Hàng US New 100%
OCZ Agility 3 - 240Gb 2.5" Sata3 6Gb/s
New 100% Nguyên Seal.
9.5mm
3.100.000 VND

Read : 525MB/s(MAX)
Write : 500MB/s(MAX)
Link OCZ Agility 3OCZ VECTOR - 128Gb 2.5" Sata3 6Gb/s
New 100% Nguyên Seal
. 7.mm
3.200.000 VND
Link Vector
Read : 550MB/s(MAX)
Write : 400MB/s(MAX)
CORSAIR FORCE 2.5" Sata3 6Gb/s
New 100% Nguyên Seal.
Link Corsair
GT 180Gb
_ 3.200.000 VND

GS 180Gb _3.200.000 VND
GS 240Gb
_ 4.200.000 VND
Read : 555MB/s(MAX)
Write : 520MB/s(MAX)
GTX 120Gb
_ 2.600.000 VND 7mm

Read : 550MB/s(MAX)
Write : 511MB/s(MAX)
FORCE 3 - 240Gb _ 3.500.000 VND
Read : 550MB/s(MAX)
Write : 520MB/s(MAX)

_ & _


CRUCIAL
M4 - Sata3 6Gb/s 2.5" New 100%
Nguyên Seal. (
7mm - 9.5mm )
128Gb _ 2.300.000 VND 256Gb _ 3.500.000 VND
Link Crucial
Read : 500MB/s(MAX)
Write : 260MB/s(MAX)CRUCIAL V4 - 256Gb Sata2 3Gb/s 2.5"

New 100% Nguyên Seal 9.5mm
3.400.000 VND

Dòng này cho mấy em iiiii 3 số &
MacBook Pro Core 2 Duo Sata II.

Link Crucial V4
Read : 230MB/s(MAX)
Write : 190MB/s(MAX)
SanDisK Sata3 6Gb/s 2.5"
New 100%
Nguyên Seal 9.5mm.
120Gb _ 2.350.000 VND128Gb _ 2.300.000 VND 7mm
Link SanDisk

Read : 550MB/s(MAX)
Write : 520MB/s(MAX)
KingsTon V200 - 240Gb Sata3 6Gb/s 2.5"
New 100%
Nguyên Seal 7mm

3.800.000 VND

Read : 555MB/s(MAX)
Write : 510MB/s(MAX)
Link SSD KingSton V200


Ram CORSAIR WINTEC bus 1066 _1333_1600
New 100% Nguyên Seal (2x4)(2x8)
Wintec 4gb 1333 (4x1) 650.000 VND
Wintec 8gb 1066 (4x2) 1.600.000 VND
Wintec 16gb 1333 (8x2) 2.400.000 VND


Corsair VALUE 4gb 1333 (4x1) 650.000 VND
Corsair VALUE 16gb 1333 (8x2) 2.400.000 VND


LH 0966.30.40.50
53 Đường số 1 Phan Văn Trị
P07 Quận Gò Vấp