Không có nhu cầu sử dụng cần ra đi với giá 1,2 triệu ,mới 98% còn BH 15 tháng tai vi tính Phong Vũ.ai cần liên hệ
0909157197.