Còn đây là những thành tích mà Lucken đem về từ cuộc thi Dog Show 2011, được hiệp hội những người nuôi chó
giống Việt Nam VKA & FCI trao tặng gồm có 1 cúp vàng và 2 giấy chứng nhận
Sau đây là hình ảnh:Sau đây là hình ảnh của Lucken (Cha của Miken)

Hình Lyna (Mẹ của Miken)

Hình Miken lúc nhỏ

Miken Trưởng thành

Anh chị Em nào muốn có các bé pug dễ thương. Liên hệ: 0933 278 087 C Trang