Giá Lẻ Call.
Giá Cả Lô 100k/sim (MMC)

0967.431.012
0967.751.012
0967.847.012
0967.455.012
0967.851.012
0967.860.012
0967.658.012
0967.308.012
0967.018.012
0967.831.012
0967.353.012
0967.373.012
0967.397.012
0967.107.012
0967.718.012
0967.135.012
Tất Cả Nguyên Kít full Time.

Liên Hệ Chữ Ký: