AK4(LEN NÂU):GIÁ 140K,MỚI 90%,HÀNG ĐẸP NHA,FREESIZE
[IMG][/IMG]
AĐ6:GIÁ 70K,MỚI 85%,VẢI ÓNG ÁNH THÍCH HỢP ĐI BAR,ÁO HOẶC ĐẦM BODY,DƯỚI 46KG
[IMG][/IMG]
JUMPSUIT:GIÁ 80K,THUN THOÁNG MÁT,MỚI 90%,DƯỚI 45KG
[IMG][/IMG]
AL1:GIÁ 120K,KÈM CỔ ÁO RỜI,TAY XỎ NGÓN,LEN XỊN,MỚI 95%,DƯỚI 47KG
[IMG][/IMG]
AL2(HIỆU ZARA):GIÁ 110K,TRÊN 46KG,MỚI 90%
[IMG][/IMG]
AL3:GIÁ 50K,MỚI 70%,BABYDOLL,DƯỚI 44KG
[IMG][/IMG]
AL4:GIÁ 70K,MỚI 70%,DƯỚI 51KG
[IMG][/IMG]
AL5:GIÁ 80K,LEN ĐAN LỖ,MỚI 90%,FREESIZE
[IMG][/IMG]
AT1:GIÁ 80K,MỚI 99%,KIỂU CROPTOP,DƯỚI 51KG
[IMG][/IMG]
AT2:GIÁ 120K,SET ÁO 3 LỖ+ÁO CROPTOP BÊN NGOÀI,MỚI 95%,DƯỚI 51KG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
AT3:GIÁ 50K,MÀU LOAN,NÂU BẠT SẴN CÓ,MỚI 70%,DƯỚI 50KG
[IMG][/IMG]
AT4:GIÁ 50K,THUN HÀN QUỐC,MỚI 70%,DƯỚI 50KG
[IMG][/IMG]
AT5:GIÁ 30K,MÀU HƠI PHAI,BODY ÔM,MỚI 40%,DƯỚI 45KG
[IMG][/IMG]
AT6:GIÁ 100K,MỚI 80%,THUN TỐT,DƯỚI 50KG
[IMG][/IMG]
AT7:GIÁ 70K,PT SHOP,MỚI 80%,DƯỚI 46KG
[IMG][/IMG]
AT8:GIÁ 50K,THUN COTTON,MỚI 70%,FREESIZE
[IMG][/IMG]
AT9:GIÁ 40K,THUN TEAM,MỚI 99%,DƯỚI 45KG
[IMG][/IMG]
AR1:GIÁ 60K,MỚI 50%,MÀU KEM,DƯỚI 51KG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
AD1:GIÁ 80K,MỚI 80%,SEXY,DƯỚI 45KG
[IMG][/IMG]
AD2:GIÁ 80K,VẢI HƠI XỔ LÔNG,MỚI 50%,DƯỚI 46KG
[IMG][/IMG]
AD3(DA BEO):GIÁ 70K,MỚI 85%,DƯỚI 48KG
[IMG][/IMG]
AD4:GIÁ 100K,HỌA TIẾT LẠ,THUN ĐẸP,MỚI 80%,DƯỚI 50KG
[IMG][/IMG]
AD5:GIÁ 80K,MỚI 90%,CỔ KẾT CƯỜM,DƯỚI 50KG
[IMG][/IMG]
SM1:GIÁ 50K,MỚI 80%,DƯỚI 50KG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
SM2:GIÁ 100K,VẢI MỎNG,HÀNG XỊN,MỚI 80%,DƯỚI 55KG
[IMG][/IMG]
SM3(SENORITA):GIÁ 110K,MỚI 80%,HÀNG ĐẸP,DƯỚI 52KG
[IMG][/IMG]
SM4:GIÁ 120K,LỤA XỊN,MỚI 90%,FREESIZE
[IMG][/IMG]
SM5:GIÁ 120K,SHOP JP,MỚI 90%,FREESIZE
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
SM6:GIÁ 100K,MỚI 60%,SHOP JP,DƯỚI 49KG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
SM7:GIÁ 120K,MỚI 90%,SHOP JP,FREESIZE
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
SM8:GIÁ 200K,HÀNG HIỆU 800K,BAO ĐẸP,MỚI 90%,DƯỚI 48KG
[IMG][/IMG]
QS4:GIÁ 100K,LƯNG CAO 6 NÚT,LỤA ÁNH KIM,MỚI 80%,DƯỚI 50KG
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
QS5:GIÁ 40K,MỚI 95%,QUẦN SỌC VẢI KAKI NHÁM,DƯỚI 48KG
[IMG][/IMG]