0987.886.999
Hàng hiếm nét còn xót lại
Giá rước e nó là 10trieu500k
sim đk bao sang tên
anh em nào quan tâm alo 0972.67.68.66
thank