Bác nào có và muốn thanh lí vui lòng liên hệ: 0978 39 6789