Minh moi len dot ga lai My 7th,chang khoang 2kg3 -2kg5. vay mong, 2 hang tron! Cho AE nao can nhe!
Gia 1tr2/con
Ms1:
[IMG][/IMG]
Ms2 :
[IMG][/IMG]
MS3 :
[IMG][/IMG]
MS4 :Mai tre Asil 3th,chang max 900g, Gia 1tr
[IMG][/IMG]
Mình ở DC :262 Nguyễn Tiểu La Q10. Call :01226944600 Khang 29t.
Thanks ae đã ghe thăm và up jum mìnnh nhé!^@^