Bán HDD seagate 500gb Desktop_ Sata còn nguyên tem, nguyên hộp, bào hành 1 doi 1 trong vòng 24 tháng. 1000K. Ai cần liên hệ chữ ký nhé