0945.16.1368
trả trước, sang tên chính chủ
giá 1 triệu 800K
LH: 0120.66.77.028