Mình cần bán các món sau:
+ Lồng lửa hà nội 80 nan, gồm áo, cầu, cóng, bố, còn rất đẹp giá 700.000 đồng,

+ Lồng lửa 94 nan hàng đặt,gồm áo, cầu, cóng, bố lồng cứng cáp giá 1.700.000 đồng,

+ Họa mi bổi 4 tháng lồng giá 800.000 đồng
Liên hệ: Dũng 0979505997
Địa chỉ: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gò Vấp.