Cả lô 1tr2. ở giữa toàn đầu to
Lẻ 200nghìn/sim
096.89988.12
096.89988.13
096.89988.14
096.89988.42
096.89988.43
096.89988.49
096.899878.3
096.899878.2
096.899878.5

Liên hê 096.649.8888