MINH DANG KET VỐN NÊN MUỐN BÁN HẾT GÀ MÁI DẸP NÈ AE NÀO CÓ NHU CẦU THÌ ALO CHO MÌNH NHA MS1 GÀ MÁI XÁM CỰC DẸP LAI 50% MÌNH DẺ AE 700K NẾU AE THICH QUA NHÀ XEM MINH SE FIX VAI LIT XANG NHA ĐC 1107/32 PHẠM THẾ HIỂN Q8 HAY ALO CHO MÌNH SDT 01639073847 GAP PHÚC NHA ĐỪNG GỬI SMS SAU DÂY LÀ HINH CUA 3 EM NÓ NÈ MS2 GÀ DIỀU CHÂN XANH LAI 75% MOI CHIU TRỐNG TRONG LUONG 1.7KG EM NAY 800KMS3 GA TRE BONG LAI 50% CHAN VUONG EM NAY 700G GIÁ LA 400K