Có một số em gà tre mới khoảng 11-12 tháng. Bổn nhà nuôi từ nhỏ.
Bầy 5 con trạng 9 lạng đến 1,1kg gà cự mạnh khoảng 11 tháng bổn này bao lì anh em luôn ( gà zin chưa cắt lông)
Em số 1
Điều lai mòng chập chân trắng chốt đen trạng 1.1kg. Lối đá nạp lùa vào gây ăn lông tốt.
Giá 700k

Em số 2
Gà vàng tích trắng lối đá nạp lùa ăn lông tốt cùng một bầy với con số 1 trạng 1kg
Giá 650k

Em số 3
Gà vàng tích trắng lối đá nạp lùa ăn lông tốt cùng một bầy với con số 2 trạng 1.1kg
Giá 650k

Em số 4
Gà điều tích trắng mồn ngã lối đá nạp lùa ăn lông tốt trạng 0.9kg
Giá 650k

Em số 5
Gà điều lối đá nạp lùa ăn lông tốt cùng một bầy với con số 1 trạng 1kg
Giá 650k

Em số 6
Em điều 7.5 lạng ( gà 14 tháng bao zin) Lối đá nạp lùa đá đầu thôi nha, bao lì bao chạy luôn

Địa chỉ: Đường Hà Huy Giáp, qua cầu vượt ngã tư ga 100 mét phía tay phải có hẻm Đình Thần Giao Khẩu, phía trước có tiệm cắt tóc Duy Dương chạy vào 300 mét có ngã ba có quán cafe Bảo Ngọc anh/em alo mình ra đón.
Điện thoại: 0932.222.940 -0972.703.957 Thương (28T)
Anh/em đi ngang up phụ một tay nha.Trả lễ 100%