Em bên cửa hàng..muốn tìm sim cho khách...BÁc nào có web cho em web em rễ tìm cái ạ