CPU core 2 duo E7300 (2.66g/3m/1066) fan zin lùn
Main Giga G31M-ES2C nguyên zin chưa sửa chữa

Ram DDR2 1g-800 NCP
HDD seagate sata 80g tem bạc
Case đen nguồn ok
Giá fixed 1.700.000 đồng