Taxi 004004...3333...8679...0928-004-004 Trả trước - sang tên toàn Viêt namGiá cao 5tr..x--- Ae sms giá nhé.. Hoạc in box .. làm việc nhanh... Ko yêu mong dc ủng hộ....UP --- THANKS! 01252.00.5555 --db093.884.2999 --db0959-38-3333 --6t500k0904.813.138 --550k09.4268.4268 -2tr750k Nhấn bàn fim" cực Hot0909.16.03.92 -- 780k0982 16.08.93 --780k0915.60.6879 -DB0944.89.8679 -650k094.221.8679 -550k09.456.17986 -450k093.884.2999 --DB0973.23.08.90 0975.04.01.90 0982 16 05 92 01292.04.09.900982 17 02 910969.07.06.830966.12.06.83Tất cả giá alo nhé----------0909000629 Hưng0984.04.02.860984.03.01.860984.03.02.860984.0 3.07.940984.81.04.910977.24.09.680969.6010860969.2 591860969.60.10.920984.03.04.920984.03.01.980985.0 7.04.890984.03.04.970984.04.05.890984.03.04.830984 .04.07.800984.03.12.980984.03.02.980984.03.05.9809 69.60.10.890978.31.10.890977.31.09.860985.19.09.83