em 1: 1,1kg, lai 25clip sổ:http://www.youtube.com/watch?v=h5qFDfzaq6M
giá: 550k
em 2: 1,450kg
clip sổ:http://www.youtube.com/watch?v=wpTwwwgggis
giá: 450k
em 3: 7,5lang


clip sổ:http://www.youtube.com/watch?v=eMRM0Iq4QpU
giá: 400k
em 4: 8,2lang


clip sổ:http://www.youtube.com/watch?v=W65JnzG16OU
giá: 400k
em 5: 1kgclip sổ:http://www.youtube.com/watch?v=rz2VGU3CMOg
giá: 400k
em 6: 9,5langclip sổ:http://www.youtube.com/watch?v=gyRCqPHrZbI
giá: 400k
GÀ ZIN 100%, BAO AE SỔ VÔ GAY
SDT 01656 207 609
YAHOO: anhtai1790
ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH 1D6-3 PHÚ MỸ HƯNG
minh nhan cung cap ga mai tre so luong lon de ae an thit hay mun lam gi tuy y. tat ca ga nha can ra tha lang k phai nuoi cong nghiep
ga nang 0,6kg- 0,9kg gia 130k/con. ga nay minh k chup hinh ae dat thi minh mang len.