Giá 1.5tr/sim Giá Chuẩn Kết Là Chốt. (MMC)
Lưu Ý: Cam Kết 150k/18tháng
Mỗi Tháng Hưởng km 700p Nội Mạng.

0968.462.462
0969.613.613
0962.631.631
0963.950.950
0962.150.150
0968.794.794
0968.726.726
0962.721.721
0969.710.710
0966.310.310
0966.384.384
0962.507.507
0963.483.483
0966.834.834

Liên Hệ 24/24:
09.6688.1078 - 09.24h.168.179