thanh lý mấy em soi gương lặp đảo 4 đồng giá 999k
09.1589.1598 ( một năm mãi phát )
09.1539.1593 ( một năm thần tài )
09.1526.1562 ( một năm lộc mãi )
09.1582.1528 ( một năm mãi phát )
lh: 0123.389.6666