e này : gốc bình định , dc 3 mùa , tuong trung chim đều...
clip : http://youtu.be/X4LfOnodcS0gia
e nay la 2tr5
clip chim trong nha :
http://youtu.be/eJlokXB_-4k
http://youtu.be/Nxry6OpL4h0
http://youtu.be/LKhwed7d7ic
MS 1 : e nay 3 mua vua xong long , goc binh dinh , dang zo lua , tướng tá bọng đều ok
e này gia : 1tr5
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ms 2 : gan xong long , chim 4 mùa , mùa 3 choi kha tot , choi trường nhé . ko tat loi
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
e nay gia : 2tr
ms 3 : chim goc binh định 3 mua , đã chơi truong , ko tật loi nhe , chec to
[IMG][/IMG]
o nha con lại 6 e nữa tướng tá mẫu má rất đẹp nhé a e...
giá chim dao động từ 1 -2.5 tr nhe
sdt : 01265171401 ( ten Gia )
dc : 166 le trong tan , tan phu
cam on moi nguoi da xem bai , a e di ngang up hộ nhé