kích thước ngang 1m25 X 85 X 80................................................
đia chỉ 223 tân sơn nhì Q tân Phú.
ĐT:0909555567 Mr Khương.