-Combo main Abit NF-M2PV 4 khe ddr2 vga sound lan onboard + cpu 5200+ sk am2 +fan zin : 450k
-Cpu 4000+ sk am2 + fan zin : 150k
-Vga Nvidia pciex 6600gt 128mb 128bit ddr3 : 150k
Bao test 3 ngày 3 đêm.
Phone: 01282527287
Add: 15 Chiêu Anh Các F5 Q5