Do không có nhu cầu dùng nên bán lại máy quay SONY DVD810E
Còn rất mới, đầy đủ hộp sách phụ kiện, pin xài lâu
tham khảo http://www.sony.com.vn/support/product/DCR-DVD810E
Giá 3,8tr
Liên hệ: 0969848355