Úp cho pạnnhanh có ai phôn năm với người ta nè
nhưng cũng khuyên pạn ko nên mua lóc,vì quốc tế pình thường đã thấyau tuộc pin rồi huống chi lóc thêm cái sim gép thì đi đâu cũng mang theo sạc hết