09.777.333.25 ==> 800k
09.8686.3747 ==> 800k
09.37.79.8486 ==> 600k
tất cả là sim nguyên kít trả trước..(lấy cả 3 sim call để có giá tốt nhất)
LH: 0988840747 (quận 12)