Ai muốn kích sim gì chỉ cần nhắn tin vào:01633211111 sau 3 phút là xong