có gì ae liên hệ nha,,,,
0933145382 (cường )
tất cả đều ăn khỏe và ị tốt
con sọc vàng e mới bắt hum qua,,nên ko đảm bảo cho ae dc,,( thông cảm )