Như tiêu đề Card 9600Gt 256 bit 512MB (quan trọng không cần nguồn dành cho game good )
Tỉnh Trạng : đang xài trong máy 98 % chơi diablo 3 ngon,Tom raider Ngon
Giá Ra đi : 800k
Liên Hệ : 0909 184186 Minh