Tình hình là em cần 11 số ngũ quý 8.
Có gì sms 01267897361 cho em nhé.Gía good nhé