Bốn mùa lộc phát, sim chính chủ sang tên nhanh gọn tại điểm giao dịch vịt teo, chỉ nhận chốt call 01694-666888