em bé nay đã lớn nên cần thanh lí 2 cái nôi . 1 cái đưa tự động hiệu Autoru và 1 cái xe nằm.

Giá cả 2 cái là 500K

Liên hệ : 0908 387 380 (c Chi)
địa chỉ : Lê văn sĩ p14 Q3
hình 2 cái nôi ~