Sim được đưa lên trang này là những số đang còn, nguyên kít 1/. Sim gói cước sinh viên (hưởng chế độ sinh viên 4 năm có bảo hành) 0987.107.009 (250k) 0973.969.792 (200k) 0985.443.695 (200k) 0987.281.582 (200k) 0988.406.417 (150k) 0984.853.320 (150k) 0982.579.076 (150k)2./ Giá sim 10 số Tomato nguyên kit...