LUÔN VÀ NGAY 2 SIM ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

0969.03.1102..........1,6tr (hàng sạch và đẹp)
096.434.1102...1,6tr (Tài Tử Nhất Nhất Ko Nhì)
SIM NGUYÊN KÍT TRẢ TRƯỚC.

CALL OR SMS 0962.36.86.36