Lô Vina giá không thể rẻ hơn được

0949.84.67.68
0945.81.68.69
0942.72.69.68
0947.44.69.68
0945.08.3688
0946.19.3886
094.26.27.886
0945.602.886
0944.090.368
0942.21.08.86

Cả lô bay 4500k

Nhanh nào anh em!!!
Ở Hà Nội nếu ae có nhu cầu thì mình GD tại nhà cho yên tâm

Call Mạnh: 0945.821.999

Yh: bigman_dont_cry