Tình hình dư xài cần bán 1IP4 16g black Qt máy mới 98%....dán màn hình trc sau nen con rat mới...pk: máy sac cáp....
Giá : 5t8(no fix)
Liên hệ 01268 060606
Địa chỉ: số 4 đường A khu villa ADC pPhu thạnh qTan phú
Buôn bán tại nhà nên a e ytam nhé....!!!