MÌNH MỚI VỀ 1 SỐ EM CỰC KÌ DEP DÂY AE CO RANH THI GHÉ COI NHA MS1 GA CHUỐI CHÂN XANH GÀ TƠ 7 THANG NHƯNG DA CHIU SỔ VOI GA TƠ RỒI EM RẤT LÌ HIỆN GIỜ EM KHOẢNG 600G TỚI DÁ CỞ 900G GIÁ EM RA DI LÀ 300K MS2 GÀ MÁI XÁM NÒI CHÂN XANH 1.7KG NẾU DẺ 1.8KG LỨA DẦU GIÁ 900K EM NÓ LAI 75%MS3 GÀ MÁI LAI 75% GÀ DIÊU CHÂN XANH 1.6KG NẾU DẺ 1.7KG GIÁ 800K CỰC KÌ DẸPCÒN MS4 HÀNG KHỦNG ASIL 100% DÀNH CHO AE DÁ TIỀN DÃ CHỒNG DỘ ĂN 3 WIN TRONG 1 NGÀY EM NÓ 1.05KG GIÁ EM NÓ LÀ 4TRIEU AE THICH CỨ BẮT GÀ QUA XỔ NẾU AE CÓ Ý MUA THÌ ALO 01639073847 GẶP PHÚC 24/24 NO SMS NHA MINH SẼ FIX TIỀN XĂNG CHO HOAC GIAO HANG TẬN NOI THANKS